Opdrachtgever
Gemeente Den Haag
Geleverde diensten
Conceptontwikkeling
Buitenreclame
Social content
Signing
Radio spot
Grafisch ontwerp

Conceptontwikkeling en uitvoering van de Haagse publiekscampagne ‘Sport zit in iedereen’. Doel van de campagne is om meer Hagenaars aan het sporten of bewegen te krijgen.

De campagne was in de hele stad zichtbaar via buitenreclame zoals een speciale tram, busreclame en driehoeksborden, en online via Facebook en advertenties op diverse websites. Ook is het speciale promotieteam op verschillende evenementen aanwezig om bezoekers te motiveren om te starten met sporten en ze te informeren over de Haagse sportmogelijkheden.

De campagne richte zich op de hele stad met speciale aandacht voor de vier doelgroepen die momenteel het minst sporten of bewegen (vrouwen vanaf 25 jaar, mensen met een beperking, senioren en niet-westerse migranten).